Chính sách bảo mật

1. Những cơ sở thu thập thông tin.

Xí nghiệp Bu lông ốc vít Từ Sơn là đơn vị cung cấp vật tư phụ cho rất nhiều công ty khác nhau, phải xử lý rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm thông tin sản phẩm của chúng tôi và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Ý thức được điều này, chúng tôi luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để một hệ thống quản lý thông tin hữu hiệu nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị của những thông tin nói trên. Từ cơ sở đó, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những quy tắc và thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân trong phạm vi xí nghiệp, cũng như để vạch ra một chính sách về quyền riêng tư và phổ biến chính sách đó một cách rộng rãi đến các thành viên ban lãnh đạo và công nhân xí nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực để bảo vệ cách thông tin cá nhân một cách tốt nhất .

2. Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân của xí nghiệp 

 1. Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.
  Xí nghiệp sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các công nhân ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân để áp dụng một cách thích hợp và bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.
 2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và nghiêm cấm sử dụng thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu.
  Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của xí nghiệp chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân dành cho mỗi loại doanh nghiệp, đồng thời bằng cách tuân thủ những quy tắc của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Triển khai các biện pháp đánh giá mức độ an toàn và sửa chữa sai sót.
  Để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân, theo các quy tắc về bảo an thông tin, chúng tôi sẽ triển khai nhiều biện pháp đánh giá khác nhau như quản lý truy cập thông tin cá nhân, hạn chế các phương tiện truyền bá thông tin cá nhân ra bên ngoài xí nghiệp và ngăn chặn sự truy cập không thích đáng từ bên ngoài xí nghiệp, và sẽ nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, thất thoát hoặc hủy hoại thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc đánh giá mức độ an toàn, chúng tôi sẽ xác minh nguyên nhân để đưa ra những biện pháp sửa chữa phù hợp.
 4. Tuân thủ pháp luật và các quy định.
  Xí nghiệp sẽ tuân thủ theo các quy định của pháp luật, các hướng dẫn và quy định khác về việc xử lý thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng chúng tôi về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.
 5. Tôn trọng các quyền của cá nhân sở hữu thông tin.
  Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, chúng tôi sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

3. Phạm vi Áp dụng

        Các chính sách về bảo mật thông tin cá nhân được chúng tôi  truyền đạt đến tất cả các bộ phận liên quan khi xử lý thông tin của khách hàng và trong các hoạt động liên quan khác của xí nghiệp.

4. Mục đích Thu thập

 1. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân để phục vụ cho công việc kinh doanh của chúng tôi, việc thu thập thông tin của chúng tôi diễn ra khi được khách hàng đồng ý.
 2. Chúng tôi sẽ không công khai thông tin của khách hàng cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp đặc biệt.

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của xí nghiệp
 • Giải đáp thắc mắc khách hàng
 • Cung cấp cho bạn thông tin về thông tin sản phẩm mới nhất & các cập nhật trên Website của chúng tôi
 • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
 • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5. Yêu cầu chỉnh sửa Thông tin Cá nhân

Khi quý khách hàng muốn yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, thêm, xóa, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp cho bên thứ ba, hoặc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân của mình do chúng tôi  nắm giữ, hoặc muốn khiếu nại, thì quý khách hàng cần tuân theo các quy trình đã định để thực hiện yêu cầu của mình. Mọi yêu cầu có thể gửi vào địa chỉ email: bulongocvittuson@gmail.com  hoặc liên hệ điện thoại: 02223831594 để được giải đáp một cách nhanh nhất

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để không tiết lộ thông tin về khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiếp lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết thông tin của khách hàng  để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo hay tiếp thị của họ nếu không được sự cho phép của khách hàng. Trừ trường hợp thông tin của khách hàng liên quan đến điều tra hoặc các hành vi vi phạm mà cơ quan điều tra yêu cầu.

7. Thông tin Liên hệ

XÍ NGHIỆP BU LÔNG ỐC VÍT TỪ SƠN

Trụ sở: Lô 2 KCN Tân Hồng, Hoàng Sơn.

Cửa hàng: 96 Trần Phú, phường Đông Ngàn, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223831594/ 0915093499

Email: bulongocvittuson@gmail.com

0913.511.279
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon